Kvalifikace společnosti

 • Obchodní licence

 • OSVĚDČENÍ O SHODĚ


 • OVĚŘENÍ REGISTRACE FDA

 • Druhou kategorií je certifikát zdravotnických prostředků

 • Registrační formulář zahraničního obchodu

 • Formulář záznamu o vstupu a výstupu z karantény

 • PROTOKOL O ZKOUŠCE

 • OBSAH

 • VÝSLEDKY TESTŮ

 • Protokol o zkoušce

 • Protokol o zkoušce

 • Registrační formulář výroby

 • Osvědčení o výrobě zdravotnického zařízení

 • Licence na výrobu zdravotnických prostředků